Održivost

Pandora svet

Održivost

Kao najveći svetski proizvođač nakita, odlučni smo da smanjimo naš klimatski otisak i posvećeni cilju da naše poslovanje bude karbonski neutralno do 2025. Otkrij našu posvećenost postizanju održivih praksi.

Naše ambicije: 1 od 4

Ka karbonskoj neutralnosti

Početkom 2020. godine Pandora je odlučila da svoje operacije učini karbonski neutralnim do 2025. godine. Ovo obuhvata naše radionice, kancelarije, prodavnice i skladišta.

Naše ambicije: 2 od 4

Ka recikliranom srebru i zlatu

Pandora se obavezala da do 2025. godine za izradu svog nakita koristi samo reciklirano srebro i zlato.

Činjenice: 3 od 4

Obnovljiva energija

U našim radionicama na Tajlandu u 2020. godini nabavljali smo 100% održive energije.

Činjenice: 4 od 4

Cilj zasnovan na nauci

Priključivanjem inicijativi Science Based Targets (Ciljevi zasnovani na nauci), obavezali smo se da smanjimo emisije ugljenika duž našeg čitavog lanca vrednosti u skladu sa Pariskim sporazumom.

Beskonačna reciklaža

Ka cirkularnosti

Pandora je posvećena prelasku na cirkularnost u svojim materijalima i otpadu, npr. korišćenju srebra i zlata koji se mogu reciklirati beskonačno mnogo puta.

Naše ambicije: 1 od 4

Odgovorniji način razmišljanja

Ekološka cena kockastog cirkona je samo 0,001% cene rudarenog dijamanta. Saznajte sve o našem veštačkom kamenju – kamenju koje najviše koristimo u izradi Pandora nakita.

Naše ambicije: 2 od 4

Reciklirani metali imaju manji uticaj

Prema procenama životnog ciklusa, nabavljanjem recikliranih materijala, smanjićemo emisije ugljenika za dve trećine za srebro i za više od 99% za zlato.

Činjenice: 3 od 4

Naša četiri primarna toka otpada

Naša visoka stopa reciklaže je uglavnom rezultat stope reciklaže od 100% u naša četiri primarna toka otpada: gips, staklo, vosak i guma.

Činjenice: 4 od 4

Održiva budućnost

Želeći da smanjimo naš širi ekološki otisak, trudimo se da sva četiri materijala budu obnovljiva, reciklirana ili održiva na neki drugi način.

Smanjeni ekološki otisak

Stopa reciklaže od 90%

Pored smanjenja emisija ugljenika, neprekidno radimo na smanjenju našeg šireg ekološkog otiska. Prošle godine više od 90% otpada u našim radionicama je reciklirano.

Izrada za budućnost

Zelene radionice

Pandora radionice na Tajlandu su među najmodernijim i energetski najefikasnijim u branši. Na naše radionice na Tajlandu otpada preko polovine naše globalne potrošnje energije, a u 2020. godini smo prešli na 100% obnovljivu energiju koju dobijamo iz lokalnih solarnih projekata. Istovremeno smo posvećeni smanjenju ili reciklaži otpadnih materijala i vode u našim radionicama.

Činjenice: 1 od 3

Smanjenje godišnjeg CO2e

Prelaskom na 100% obnovljive energije Pandora će smanjiti svoj godišnji karbonski otisak za preko 35.000 tona.

Činjenice: 2 od 3

Naša potrošnja vode i otpad

U našoj posvećenosti da neprekidno smanjujemo naš širi ekološki otisak, takođe se fokusiramo na korišćenje vode i otpada u našim radionicama.

Činjenice: 3 od 3

Unapređena prerada vode

Raznim investicijama u preradu vode u našim proizvodnim objektima, povećali smo našu stopu prerade vode sa 14% u 2019. godini na 16% u 2020. godini.

Pandora za UNICEF

Ujedinjeni, podržavamo mlade. Pandora i UNICEF su se udružili da bi pružili podršku najranjivijoj deci, naročito devojčicama, širom sveta da vode zdravije i bezbednije živote i ispune svoj potencijal. Cilj trogodišnjeg partnerstva je da prikupimo sredstva za UNICEF i pomognemo deci i mladima podržavanjem UNICEF-ovih programa za obrazovanje, jednakost polova, razvijanje svesti o pravima, lično osnaživanje i građansko angažovanje.

 

Naše prisustvo na Tajlandu

Naše radionice na Tajlandu pružaju bezbedne i zdrave radne uslove za preko 11.000 zaposlenih. Usredsređeni smo na to da našim zaposlenima obezbedimo pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti. Ovo obuhvata aktivnosti na promociji zdravlja, programe za blagostanje, pokrivenost negom 24 sata, pristup biblioteci, kantine u proizvodnim objektima i još mnogo toga.

Odgovorna nabavka resursa

Uticaj preko dobavljača

Naš cilj je da radimo sa dobavljačima koji dele našu posvećenost održivosti i u proteklih nekoliko godina Pandora je preduzela korake da bolje prilagodi naš program odgovornog nabavljanja našim ambicijama u održivosti. Naš pristup odgovornoj nabavci resursa prilagođen kategorijama zahteva neprekidno unapređuje naše performanse koje se odnose na tri cilja: odgovornost, sledljivost i transparentnost.

Slični članci

07.
Jun.
2022.
Opšte
05.
May.
2022.
Opšte