Reklamacije, zamena i povrat
22.06.2020.

Kupio sam artikal koji mi ne odgovara, šta je potrebno da uradim kako bih ga vratio?

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

  • Kontaktirajte naš kontakt centar pozivom na broj telefona 0800 40 50 60 ili slanjem e-mail poruke na: info@pandorashop.rs kako bi Vaš zahtev za povrat bio evidentiran.       
  • Vraćanje artikala u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, zajedno sa originalnim računom i popunjenim obrascem za odustanak, koji možete preuzeti ovde.

Artikle sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na sledeću adresu:

Pandora

Bulevar Kralja Aleksandra 48

11000 Beograd

  • Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku prijema proizvoda.